RETHOS omfatter 11 utdanninger, og TkØ er representert i to av programgruppene.
Kvalitetsrådgiver Merete Berg-Berthinussen leder programgruppen for tannlegeutdanning og protetiker Marianne Lofstad er medlem i gruppen for tannteknikerutdanning.
På konferansen presenterte Merete programgruppens arbeid, som nå er på høring. Frist for skriftlig høringsinnspill er 1. mars.

Retningslinjene er forventet å være klare juni i år, og implementering av disse er satt til august 2020.

Her finner du mer om RETHOS.