Hva skal henvisningen inneholde?

Se henvisningsrutinen for hva en henvisning skal inneholde.

Henvisning sendes til TkØ pr. post: 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-postadresse tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).