GERONETT er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsnettverk innen gerodontologi.
Nettverket samler forskere fra tannhelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og sykehus, hvor målet er å skape mer tverrfaglig, forskningsaktivitet på eldres orale helse. I september arrangerte nettverket to dagers workshop, hvor 15 forskere presenterte sine prosjekter. Her ble også nettsiden www.geronett.no lansert.
Nettsiden skal samle kunnskap og informasjon om forskning og aktiviteter innen gerodontologi.

GERONETT er finansiert med midler fra Norges forskningsråd.

GERONETT– et forskningsnettverk som skal forbedre oral helse hos eldre (artikkel i Tidende, 14.11.2019)