Neste kurs planlegges første halvdel av 2013. Datoer for kurs og påmelding blir publisert på vår nettside i løpet av april.

Den overordnede målsettingen med kurset er å øke forskningskompetansen for klinikere i tannhelsetjenesten. Kursets fokuserer også på å øke nytten du kan ha av forskningslitteratur for å drive kunnskapsbasert praksis.

Tannleger og tannpleiere som er holder på med eller planlegger FOU prosjekter, vil ha spesiell nytte av kurset. Men slike planer er ingen betingelse for å delta. Kurset går over 2 dager, og det forutsettes deltakelse begge dager.

Det blir lagt opp til et begrenset arbeid mellom samlingene. Denne "hjemmeleksen" vil bli beskrevet i detalj første kursdag.

Kurset er godkjent med 15 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Kursets innhold:

  • Hva er kunnskapsbasert praksis?
  • Formulere kjernespørsmål
  • Litteratursøk
  • Forskningsdesign
  • Elementær statistikk
  • Kritisk lesning
  • Formaliteter ved oppstart av egen klinisk forskning

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere i Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold vil bli prioritert. Ved ledige plasser vil også tannleger og tannpleiere fra andre regioner få delta.

Kursgivere: Forskere og ansatte fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskningsleder ved TKØ.

Tid: Torsdag 2. februar og torsdag 16. februar 2012 begge dager kl. 09.00-15.15.

Maksimalt deltakerantall: 25.

Kursavgift: Kr. 300,-.  Dette inkluderer en enkel lunsj begge dager.

Sted: Kunnskapssenterets lokaler: Pilestredet Park 7, inngang Stensberggata.