Snusbruk blant unge er stadig økende, men per i dag finnes det lite forskning på de orale helsemessige aspektene ved bruken blant norsk ungdom. Sammen med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM) har TkØ startet opp forskningsprosjektet "Sammenhengen mellom snusbruk og uønskede orale effekter blant 18-20-åringer".

- Et av målene med prosjektet er å kartlegge bruksmønsteret blant unge voksne i aldersgruppen 18-20 år gjennom en spørreundersøkelse, forteller TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson. Hun legger til at det to-årige forskningsprosjektet også vil omfatte en utvidet klinisk undersøkelse av deltakerne for å kunne identifisere og dokumentere uønskede konsekvenser ved snusbruk. På den måten håper Ansteinsson og forskergruppa å få undersøkt om det finnes og i så fall hvilke uønskede effekter i munnhulen som kan oppstå hos de unge. Eksempel på hva prosjektgruppa vil se nærmere på er misfarging av tenner, opptrukket tannkjøtt og eventuell endring i tannkjøttet der snusen plasseres.

For å rekruttere deltakere til studien vil samarbeide med tannhelsetjenesten i fylkeskommunene i Hedmark, Oppland og Østfold i tillegg til Oslo kommune.

Helsedirektoratet har støttet deler av forskningsprosjektet med 400 000.

Mer om forskningsprosjektet.