Denne forskningen kan på sikt føre til nye behandlings-metoder for blant annet periodontitt. Det planlegges nå forsøk på store dyr, og hvis resultatene derfra også er gode, blir det kliniske forsøk på mennesker. Les mer her.