Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Presentasjon av foredragsholderne

Publisert | Oppdatert 09. mai 2019
Avtrykk av vold_seminar[1]

Foredragsholderne til seminaret "Avtrykk av vold".

Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stine Sofies Stiftelse

«Vi skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side».

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Stine Sofies Stiftelse jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. Dette gjøres ved blant annet å tilby undervisning og foredrag for barn fra førskolealder, foreldre og fagpersoner. Målet er at barna skal vite hva som er lov og hva som ikke er lov, og at alle voksne skal tørre å snakke med barn om vold og overgrep - samt melde fra dersom de er bekymret for et barn.

Harald Dean er utdannet pedagog (B.A.) og samfunnsviter (M.Sc.), og har erfaring som miljøterapeut innen rus- og psykiatri. I Stine Sofies Stiftelse reiser han rundt og underviser barn og unge om vold og overgrep, kombinert med fagforedrag for lærere og foreldre. Noe av det som driver han i arbeidet er å ufarliggjøre tematikken og gjøre den mer håndterbar.

Unni Mette Stamnes Köpp

Unni Mette Stamnes Köpp er spesialist i barnemedisin og arbeider som overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus og som medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus Kristiansand. Unni Mette har lang erfaring som sakkyndig rettsmedisiner og hun har vært sentral i utarbeidelsen av Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring ved Statens Barnehus Kristiansand. Hun har ledet arbeidet med implementering av tannlegene i det rettsmedisinske teamet ved Statens Barnehus i Norge og har nylig blitt en del av den nasjonale rettsmedisinske kommisjonen.   

Josefine Mareile Halbig

Josefine Mareile Halbig er tannlegespesialist, barnetannlege ved TKNN. Josefine har spesialistutdannelse innen pedodonti og har vært sakkyndig tannlege ved Statens Barnehus Tromsø siden 2016. Hun er også i gang med sin PhD utdanning innenfor oral helse og livskvalitet hos barn med leddgikt (NorJIA-studien). I tillegg ambulerer hun som barnetannlege til Harstad for å jobbe med tilvenning av barn hos tannlegen.

Ane H. Simonsen

Ane H. Simonsen jobber som spesialrådgiver ved RVTS Øst. Hun er utdannet psykolog, med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun jobber med vold i nære relasjoner, undervisning om hvilke konsekvenser det gir for barn og unge som har levd og lever med vold og overgrep. Ane har tidligere jobbet med barn og unge med psykiske vansker og deres familier både i barnevern, psykisk helsevern, barnehus og Alternativ til Vold.

Åshild Nupen

Åshild Nupen jobber på TOO-prosjektet ved TKØ. Hun er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber med traumesensitiv eksponeringsterapi og tilvenning for mennesker som har opplevd krenkelser i livene sine som gjør at det er vanskelig for dem å sette seg i en tannbehandlingsituasjon. Åshild har tidligere jobbet med mennesker i ulike avdelinger i psykisk helsevern.

Ewa Sz. Hovden

Ewa Sz. Hovden er forsker ved TkØ, hvor hun jobber med ulike prosjekter innen tjenesteforskning og implementering. Siden 2013 har Ewa sammen med Unni Mette Köpp jobbet med utarbeidelsen av klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring ved Statens Barnehus Kristiansand og med implementering av tannlegene i det rettsmedisinske teamet ved Statens Barnehus. Med støtte fra NFR skal hun lede arbeidet videre som har som hovedmål å sikre kunnskapsbasert og treffsikker rettsodontologisk vurdering av barn utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep.