Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Avsluttet prosjekt

FISSUR: Erfaringer med og barrierer mot implementering av en klinisk intervensjonsstudie i tannhelsetjenesten

| Oppdatert 19. februar 2024

Om prosjektet
Helsemyndighetene etterlyser mer praksisnær forskning med aktiv deltakelse fra tannklinikkene. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan tannhelsepersonell opplever det å delta i forskningsprosjekter, bidra til rekruttering av deltakerne og datainnsamling i samarbeid med forskerne. Det er behov for å identifisere faktorer som har betydning for implementering av kliniske studier i tannhelsetjenesten.

Undersøkelsen består av et elektronisk spørreskjema, sendt til tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer ved ni offentlige tannklinikker som har jobbet med FISSUR-prosjektet.

Formål
Å kartlegge tannhelsepersonells erfaringer med å bli involvert i et forskningsprosjekt.

Prosjekteier
TkØ 

Prosjektleder
Rasa Skudutyte-Rysstad, seniorforsker TkØ

Medarbeider
Ewa S. Hovden, seniorforsker TkØ

Prosjektperiode
2019-2021

Kontaktperson
Rasa Skudutyte-Rysstad, seniorforsker TkØ

 

Del artikkelen