www.kk.no kan du lese om en pasients erfaring med tilrettelagt tannhelsetilbud-TOO og med filmer om tannbehandlingsangst.
Filmene er utviklet av prosjektet "Tenner, skam og angst",  som er finansiert av 
Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Filmene er tilgjengelig på www.tooinfo.no