Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fagstoff og ressurser for tannhelsepersonell

Publisert | Oppdatert 02. mars 2023
Bøker

Bilde: Shutterstock

Fagstoff, det gule heftet, retningslinjer, veiledere og andre ressurser for tannhelsepersonell. 

Fagstoff: meldeplikt & rettsodontologi


På nettstedet tannbarnehus.no, som driftes av TkØ,  finner du blant annet 

Nettstedet er først og fremst rettet mot sakkyndige tannleger, som jobber på begjæring fra påtalemyndighet i forbindelse med tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus.

På tannbarnehus.no finner du også e-læringskurs, veiledere, retningslinjer og annen informasjon som kan være nyttig for sakkyndige tannleger i deres virke.

Nettstedet er knyttet til forskningsprosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse".  

Orchid_Logo_600.png

Orchid_tannlege dame og jente_400.png

Det gule heftet

Det gule heftet er revidert og endringene gjelder fra og med 1. januar 2023.

Heftet gis ut av Helse- og omsorgsdepartementet og er kun tilgjengelig elektronisk.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes mot Helsedirektoratet eller mot Helfo.

Retningslinjer & veiledere

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (helsedirektoratet.no) 

En veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling
Helsedirektoratet (2011)

 

Nasjonal veileder for håndhygiene (fhi.no) 
Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.
Folkehelseinstituttet (2016)

 

Smittevernveilederen (fhi.no
Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.
Folkehelseinstituttet

 

​​Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år (helsedirektoratet.no)
Helsedirektoratet (2022)

Tannhelse - pakkeforløp for psykisk helse og rus (helsedirektoratet.no)
Helsedirektoratet (2018)

Relevante institusjoner

Folkehelseinstituttet (FHI)
Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helsedirektoratet
Et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk. Direktoratet skal også gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.  

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD), Oslo universitetssykehus.
NKD kommer med anbefalinger og råd for dekontaminering, som er en viktig del av det basale smittevernet. 

Tolketjeneste

Som tannhelsepersonell er du avhengig av god tolk for å kunne yte faglige forsvarlige tjenester. Kvalifiserte tolker finner du i "Nasjonalt tolkeregister" på Tolkeportalen (tolkeregisteret.no). 

Portalen har også retningslinjer, lovregulering, veiledning for kjøp av tolketjenester og råd ved bruk av kommunikasjon via tolk.

Tjenesten er levert av IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.