Fylkestannlegen Claes Næsheim etterlyser flere tannleger for akutthjelp til asylsøkere, melder nrk.no. Med stor pågang og en ubesatt stilling, klarer ikke den offentlige tannhelsetjeneste å møte behovet hos flyktningene ved asylmottakene i Våler og Åsnes. Næsheim oppfordrer derfor tannleger til å bidra for kortere perioder, og minner om at også de private tannlegene ifølge helsepersonellloven, har et ansvar for å ta seg av akutt tannbehandling. Les hele saken hos nrk.no