Deltakerne kom fra Universitetet i Agder (UiA), OsloMet, Sørlandet sykehus, Agder fylkeskommune og TkØ. Målet med to-dagers seminaret var å etablere et samarbeid på tvers av  institusjonene, dele kunnskap og erfaringer og presentasjon av ph.d.-prosjektene. På agendaen stod også besøk på Statens barnehus i Kristiansand med omvisning.

- Dette seminaret var nyttig og viktig for oss, både med tanke på prosjektets videre løp, ph.d-stipendiatenes arbeid og progresjon og ikke minst skape en felles arena for diskusjoner og samarbeid, sier seniorforsker Ewa Hovden, prosjektleder og veileder ved TkØ. Hun legger til at det også var viktig at deltakerne fikk mulighet til å besøke Statens barnehus i Kristiansand for å få et større innblikk hvordan barnehus fungerer i praksis.

Prosjektet vil arrangere tilsvarende seminarer gjennom hele prosjektperioden.

Mer om Orchid-prosjektet

Prosjektets nettside www.tannbarnehus.no

Nyhetssaken er også publisert på www.tannbarnehus.no