Mål: Studere forandringer i mikrobiom og salivaproteom blant rekrutter som har endringer i slimhinnen pga snusbruk

Bakgrunn: Vi ønsker å kartlegge mikrobiologiske forandringer på slimhinnelesjoner forbundet med snusbruk. I tillegg ønsker vi å undersøke nivåer av inflammasjonsmarkører i saliva til ungdom som bruker snus. Mengde og bakterielle arter som kommer fra den mikrobiologiske analysen vil sammenholdes med funn av proteiner i saliva for å avdekke potensielle assosiasjoner samt bedre kartlegge effekten av snusbruk på helse.

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ og Maziar Shabestari, forsker og spesialist TkØ

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Forsvarets sanitet (FSAN)

Prosjektgruppe:
Simen Kopperud (FSAN)
Håkon Valen (NIOM)
Liv Grøtvedt (FHI)
Rune Becher (FHI, NIOM)

Prosjektperiode: 2017-2020