Om prosjektet
Studere forandringer i mikrobiom og salivaproteom blant rekrutter som har endringer i slimhinnen pga snusbruk.

Vi ønsker å kartlegge mikrobiologiske forandringer på slimhinnelesjoner forbundet med snusbruk. I tillegg ønsker vi å undersøke nivåer av inflammasjonsmarkører i saliva til ungdom som bruker snus. Mengde og bakterielle arter som kommer fra den mikrobiologiske analysen vil sammenholdes med funn av proteiner i saliva for å avdekke potensielle assosiasjoner samt bedre kartlegge effekten av snusbruk på helse.

Prosjektledere
Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ
Maziar Shabestari,seniorforsker og spesialist TkØ

Samarbeidspartnere:

  • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
  • Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
  • Forsvarets sanitet (FSAN)

Prosjektgruppe:

  • Simen Kopperud (FSAN)
  • Håkon Valen (NIOM)
  • Liv Grøtvedt (FHI)
  • Rune Becher (FHI, NIOM)


Prosjektperiode
2017-2020