Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil gjøre endring i rundskriv I-2/2014 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015, «Det gule heftet».

Endringen innebærer at fra og med 1. februar 2015 kan takst 501 kreves inntil 12 ganger pr. kalenderår. I tillegg kan taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Det vil bli utgitt en en oppdatert nettversjon av heftet. Helsedirektoratet har informert EPJ-leverandørene om endringen.

Les mer om endringen hos Tannlegeforeningen