Tema for seminaret er sporsikring av funn med hovedvekt på sporsikring i og rundt munnhulen.

-På seminaret vil vi gå igjennom sporsikringsprosedyren, hva som er viktig når en utfører sporsikring og hva skjer med materialet videre. Vi vil også belyse ytterlige mulighet for samarbeid med kriminaltekniker til bruk i den sakkyndiges erklæring, sier Ewa A. Sz. Hovden, prosjektleder og seniorforsker ved TkØ. I tillegg til presentasjoner legges det opp til aktiv deltagelse og diskusjoner i plenum.

Det digitale seminaret er rettet mot tannleger som gjennomfører klinisk rettsodontologiske undersøkelser ved Statens Barnehus.
Det er imidlertid mulig for andre interesserte å melde seg på seminaret. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser og sakkyndige tannleger vil bli prioritert.

Mer informasjon og påmeldingsskjema er tilgjengelig på prosjektet nettsiden www.tannbarnehus.no