Kursholder: Reidun Agnalt, spesialist i pedodonti.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere
 

Læringsmål

  • Kunnskap om diagnoser og riktig førstehjelpsbehandling ved akutte traumer.
  • Kunnskap om hvilke komplikasjoner som kan inntreffe og behandling av disse.

Praktisk informasjon

Dato del 1: 19. mai 2021.
Dato del 2: 26. mai 2021.

Tidspunkt: 1200-1500 begge dager.

Digitalt kurs: Kurset arrangeres gjennom Microsoft Teams. Lenke til kurset vil bli sendt i forkant av kurset.

Antall timer NTFs etter.utd.: 6

Kursavgift:

  • For deltakere ansatt i Innlandet og Viken fylkeskommuner: 1 000,-.
  • Øvrige: 2 000,-.

Påmeldingsfrist: 12. mai 2021.

 

Program

Program dag 1

Kl. 12.00 Velkommen og introduksjon av dagens program.

Kl. 12.10 Tannskader. Forekomst og klassifikasjon.

Kl. 12.30 Pause 

Kl. 12.35 Førstehjelpsbehandling og oppfølging.

Kl. 13.00 Pause 

Kl. 13.10 Kasuspresentasjoner, gruppediskusjoner og felles gjennomgang

Kl. 14.00 Pause  

Kl. 14.10 Fortsettelse av arbeidet

Kl. 14.50-1500 Avslutning og oppsummering  

 

Program dag 2

Kl. 12.00 Velkommen og introduksjon av dagens program.

Kl. 12.10 Nekrose og obliterasjon.

Kl. 12.30 Pause 

Kl. 12.35 Resorpsjoner 

Kl. 13.00 Pause 

Kl. 13.10 Resorpsjoner 

Kl. 13.35 Pause 

Kl. 13.45 Endodontisk behandling av rotåpne og rotlukkede tenner. Kasuspresentasjoner  

Kl. 14.45 -1500 Avslutning og evaluering

 

 

Påmelding

Benytt skjemaet nedenfor for påmelding. Det er kun nødvendig med en påmelding for å delta på kurset.
Når du har sendt inn skjemaet, vil det dukke opp en bekreftelse på nettsiden.