Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha økt sin kompetanse på følgende områder

 • Strålefysikk, -biologi og stråledoser
  • Hva er stråling og hvordan vekselvirker den med materie
  • Hvordan påvirker stråling menneskers helse
  • Stråledoser og estimater av risiko
    
 • Regelverk for strålevern
  • Kort intro til noen av de viktigste paragrafene
    
 • Praktisk strålevern i klinikken
  • Optimalisering av rutiner
  • Skjerming av personer og rom
  • Litt om internkontroll
    

Forberedelser & praktisk informasjon

For å få størst mulig utbytte av kurset bør deltakerne i forkant gå gjennom tilsendt materiale. Her vil det også være spørsmål du skal svare på.
Estimert tid til forberedelser er 1-2 timer, avhengig av forkunnskaper.

Selve kurset foregår som et online seminar gitt gjennom Microsoft Teams. Materialet til forberedelser og innkalling til Teams sendes ut pr. epost etter påmeldingsfristen, 27. mai.

Handout fra kurset vil bli distribuert til deltakerne etter kurset. Etter gjennomført undervisning vil det sendes ut en kort digital test (flervalgsspørsmål). Kursbevis utstedes når testen er gjennomført og bestått.

Program

Velkommen til et hyggelig kurs om stråling og strålevern

13:00 – 13:45 Digital forelesning om strålefysikk, -biologi og doser

13:45 – 14:00 Pause, deltakerne oppfordres til å strekke litt på kroppen.

14:15 – 14:45 Digital forelesning om regelverk og praktisk strålevern.

14:45 – 15:00 Pause, igjen er det lurt å strekke litt på kroppen.

15:00 – 15:30 Spørsmål og diskusjon basert på spørsmål og kommentarer fra deltakerne.

Antall timer NTFs etterutd.: 4

Dato: 3. juni 2020

Tidspunkt: 1300-1530

Pris: 500,-

Påmeldingsfrist: 27. mai