Justering av takster

Den nye versjonen inneholder få endringer i takstenes kroneverdier, melder Tannlegeforeningen.no

Følgende takstjustering gjelder for 2016:

 • Fyllingstakstene 201 – 205: Justert noe opp.

 • Takst 304: Justert noe ned.

 • Takst 313: Utvidet: Taksten kan også brukes ved midlertidige proteser.

 • Takst 316: Taksten kan nå brukes også ved innslagspunkt 7c, Tannagenesier, i tillegg til innslagspunktene 1, 2 og 3 i særlig kompliserte tilfeller.

 • Takst 501: Kan refunderes 14 ganger pr kalenderår mot tidligere 8.

 • Takst 509-511: Har fått et felles teksttillegg:
  ”Det må anføres i journalen hva som er hensikten med protesen, hvorvidt den er midlertidig eller permanent. Dersom det blir gitt stønad til en midlertidig protese etter takst 509, og denne protesen senere ikke skiftes til permanent protese, utløser ikke dette ny refusjon etter takst 510 eller 511.”

 • Kjeveortopedisk takst 604f: Betydelig redusert.

 • Takst 705: Har fått følgende tillegg:
  ”Taksten kan ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot snorking. Den kan heller ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot beskyttelse av tannsubstans eller protetisk materiale.”

 • Takst 806: Redusert.

 • Takst 810: Kan også brukes av tannpleiere.

Videre er det også tekstlige endringer i avsnittet om rettigheter for 19- og 20-åringer under Generell informasjon og i de utfyllende bestemmelsene til forskriften under pkt 1, Sjelden medisinsk tilstand.

Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2016.

Mer informasjon om endringene, se Tannlegeforeningen.no

Det gule heftet 2016: Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 (pdf)