Kort om gruppekurset

Det prosessbaserte kurset "Smittefritt på tannklinikk" er delt inn i fire moduler; smittespredning, basale smittevernrutiner, dekontaminering og forberedelser til kirurgi. Hver modul varer fra 2,5-3 timer og går over fire økter. Modulene er uavhengige av hverandre, men for optimal læring anbefaler vi å ta alle modulene. Deltakerne får presentert inneholder på ulike måter, for eksempel gjennom film og foredrag. I tillegg er det lagt opp til varierte arbeidsmetoder der kursdeltakerne selv må jobbe med. Gruppekurset ble første gang gjennomført våren 2021, hvor flere klinikker deltok på alle modulene.

Kursdatoer for smittevern våren 2022

Denne våren arrangerer vi kurs på følgende datoer: 

  • onsdag 9. mars: Modul 1 Smittespredning
  • tirsdag 22. mars: Modul 2 Basale smittevernrutiner
  • tirsdag 5. april: Modul 3 Dekontaminering.
  • onsdag 20. april: Modul 4 Forberedelse til kirurgi. Aspetikk

Modulene starter kl. 1200 og avsluttes ca. 1430-1500.

For klinikkledere som skal gjennomføre kurset ved sin klinikk, arrangerer TkØ et eget introduksjonsmøte. Dette for å forberede klinikkleder om hvordan kurset kan arrangeres. Dette introduksjonsmøtet er onsdag 2. mars. 

Påmelding


Påmelding må gjøres gruppevis/samlet klinikk. Ta kontakt med seniorrådgiver Merete Berg-Berthinussen for påmelding.

Mer informasjon om kurset "Smittefritt på tannklinikk"