Det overordnede temaet for årets konferanse var «Praksisvariasjon i helsetjenesten – er likeverdighet en illusjon?». Konferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om, å styrke norsk helsetjenesteforskning. Ewa Hovden presenterte «Tannhelsetjenester til hjemmeboende eldre – samhandling med hjemmetjenester og pårørende» på vegne av CORAL-prosjektet, en presentasjon som både vekket engasjement og la grunnlag for gode og nyttige diskusjoner. Neste år avholdes konferansen i Stavanger.

Tekst og foto: Marte-Mari Uhlen-Strand, seniorforsker TkØ