Årsrapporten, som gir en oversikt over TkØs aktiviteter i 2021, finner du her.