I forbindelse med Verdens munnhelsedag og tannhelsereformen arrangerte Fagforbundet seminar om tannhelse og TkØ var invitert for å informere om TOO-tilbudet. Seminaret var i regi av Fagforbundet Ung sammen med medlemmer av helse- og omsorgskomiteen, Marian Hussein, SV og Even Røed, AP. Flere aktører innen tannhelsefeltet deltok på seminaret, som ble ledet av Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung. Hun innledet ved blant annet å vise til Fagforbundets mål om at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester.

Hilde Vogt Toven, direktør ved TkØ og leder av Koordineringsgruppen TOO, og Magne Audun Kloster, TkØ og medlem i Koordineringsgruppen TOO, viste i sitt innlegg til nødvendigheten av TOO-tilbudet. De påpkete at tilbudet hjelper pasientene med å mestre utfordringene de har med å oppsøke tannhelsetjenesten i tillegg til at behandlingsformen har positive ringvirkninger for andre deler av pasientenes liv. Vogt Toven og Kloster viste også til at det er stort behov for å satse på forskning om tilbudet for å videreutvikle kunnskapen og forbedre tilbudet ytterligere.  

Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo, Gry Jakhelln, fagansvarlig i Norsk Tannpleierforening og Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening, var noen av de andre inviterte som også holdt innlegg under seminaret.