Våre nye kollegaer er:

Petter Wilberg, spesialist i oral medisin og oral kirurgi
Cecilie Gravdal Pedersen; spesialist i pedodonti
Siri Rødseth, Ph.d. stipendiat.

Velkommen!