Målet med studien var å undersøke

  • implementeringen av ulike smittevernsrutiner i en pågående smittesituasjon
  • organiseringen av pasienthåndtering
  • om og eventuelt hvordan tannhelsepersonell opplever den pågående smittesituasjonen psykisk i deres kliniske hverdag.


Les artikkelen: Dental Health Services Response to COVID-19 in Norway