Vibeke er ph.d. kandidat knyttet til et forskningsprosjekt om pasientstøttet motivasjon for oral helseatferd. Vibeke har langt erfaring som tannlege i tverrfaglig behandlerteam TOO, både i Vestfold fylkeskommune og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS). Hun har også har deltatt i det tverrfaglige forskningsprosjektet i regi av TkS; "Tannhelse sett fra perspektivet til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten".

Tone Mette vil jobbe som pasientkoordinator TOO. Hun vil ha ansvar for administrasjon av TkØs TOO-tilbud og blant annet sørge for at pasienten blir fulgt opp i alle ledd i behandlingsforløpet. Her vil hun også bistå tannleger og psykologer i pasientkonsultasjoner ved behov. Hun har tidligere jobbet som blant annet forskningssekretær/koordinator og lederstøtte ved forskningsavdelingen på barne- og ungdomsklinikken ved Ahus.

Velkommen til oss!