Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal benytte data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4-studien.
Stipendiaten ansettes for en periode på tre år i 100% stilling. Arbeidssted er Majorstuen, Oslo.

Se hele utlysningen og elektronisk søkeskjema her (ekstern nettside)

Søknadsfrist: 12.12.2019