Tema for årets kongress var “Patient-centered care: multi-sectorial approaches to improving oral health”.
Hoveddelen av programmet var denne gangen viet til tannhelsetjenester for sårbare pasientgrupper, hvor samhandling mellom tannhelsepersonell og andre helse- og omsorgsprofesjoner var i fokus.
I forkant av kongressen ble det arrangert to workshops, hvor man diskuterte samhandling i grunnutdanningen og etterutdanningen av tannhelsepersonell i tillegg til samarbeid og rollefordeling mellom tannlege og tannpleier.

Kongressprogrammet besto av flere plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere. Videre var det åtte sesjoner med posterpresentasjoner, hvor Ewa S. Hovden presenterte posteret “Delivery of dental services for drug users: experiences with inter-professional collaboration”, som omhandler tverrfaglig samhandling i behandling av rus pasienter.