-   En del av tannpleiernes oppgaver er utadrettet virksomhet. Vi ønsket oss mer faglig påfyll for hvordan drive prosjektarbeid. Derfor inviterte vi TkØ til å gi oss en innføring i temaet, sier Hilde Håkelien, folkehelsekoordinator i Østfold fylkeskommune.

Formålet med kurset var å gi tannpleierne inspirasjon, motivasjon og faglig påfyll slik at man har et felles grunnlag for å starte, delta og jobbe med prosjektarbeid eller forbedringsarbeid av utadrettede tiltak i fylkeskommunen.  

– Når man skal gå i gang med et prosjekt er det viktig å jobbe systematisk, forklarer Rasa. - Vi ønsker at tannhelsepersonell som jobber med utadrettet virksomhet har mer fokus på dokumentasjon og evaluering av tiltakene, understreker hun.

Sammen med Ewa ga hun 17 tannpleiere en innføring om hvordan man definerer gode og realistiske formål med et prosjekt, hvordan gå frem for å velge studiedesign og metode og hva en prosjektbeskrivelse bør inneholde.  – På slutten av kursdagen gikk gjennom hvordan resultatene fra et prosjekt kan brukes videre, sier Ewa, og presiserer at dette var et innføringskurs. Kurset ble avsluttet med gruppearbeid og diskusjon, hvor deltakerne fikk løse noen utfordringer og diskutere deres erfaringer med prosjektarbeid.

Hilde er godt fornøyd med kurset. - Dette var positivt og nyttig for oss, og nå håper vi at dette bidrar til nytenkning og flere initiativ til prosjektarbeid og forbedringsarbeid av tiltak, avslutter hun.
Ønsker du kurs i prosjektarbeid? Ta kontakt med TkØs forskningsavdeling v/ forskningsleder Vibeke Ansteinsson. Forskningsavdelingen kan også bistå i forskningsprosjekter med vurdering av prosjektbeskrivelse, metodevalg eller analyse. Her finner du informasjon om forskningsbistand ved TkØ