Se stillingsannonse Pasientkoordinator TOO (ID 2583)

Se stillingsannonse Tannlegespesialister (ID 2582).

Frist for stillingene er: 12. august.

Søknad sendes via elektroniske søknadsskjema. Skjemaene ligger på Østfold fylkeskommunes hjemmeside: www.ostfoldfk.no

De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.