Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom TkØ og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Formålet er å undersøke betydningen av pasientstøtte og motivasjon for oral helseatferd, helseatferd, helse og livskvalitet blant pasienter med odontofobi.

Se hele utlysningen og elektronisk søkeskjema her (ekstern nettside)

Søknadsfrist: 30. august.