I begynnelsen av april deltok Rasa på den internasjonale forskningskonferansen «Knowledge for use in practice» i Riga, hvor hun var invitert for å holde foredrag om integrering av forskning i klinisk praksis. Konferansens program inneholdt over 700 presentasjoner innen medisin og odontologi.

- I den odontologiske seksjonen var hovedfokuset translasjonsforskning; hvordan kan kunnskap fra grunnforskning og klinisk forskning komme til best mulig nytte i pasientbehandling? Konferansen var en fin anledning til å dele våre erfaringer om hvordan klinikere kan involveres og bidra i praksisnær forskning, sier Rasa.

Konferansen ble arrangert i regi av Riga Stradins Universitet i Riga, Latvia.
Konferansens nettside