TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Tilbudet innebærer angstbehandling, hvor målet er å hjelpe pasienten til å mestre tannbehandling. Mer informasjon om TOO finner du her

TkØs tverrfaglig behandlingsteam TOO har fått flere ressurser på plass og det gjør at TkØ nå kan tilby TOO-behandling alle hverdager.

Åpningstid og kontaktinformasjon for TkØs TOO-tilbud.