- Vi har jo hele tiden vært klar over at SiOs leietid var begrenset, så vi takker for hyggelig samboerskap og ønsker SiO lykke til i nye lokaler, sier TkØs direktør Hilde Vogt Toven.
Norsk Tannvern ble dessverre lagt ned i februar og har derfor flyttet ut av TkØs lokaler. - Vi kommer til å savne det gode naboskapet, fagdiskusjonene og det at vi kunne dra nytte av hverandres fagmiljø og bistå hverandre, sier Hilde.

De ledige rommene vil TkØ nå selv fylle.  – Vi har vokst mye de siste to årene. Nå har vi akkurat utvidet vår TOO-virksomhet i tillegg til at forskningsavdelingen stadig blir større. Så den ledige plassen er faktisk noe vi får veldig god bruk for nå, forteller Hilde.
Oslo kommune leier fortsatt behandlingsrom for sitt TOO-tilbud hos TkØ.