- Forprosjektet skal etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep, forteller Ewa. I tillegg skal prosjektet sikre kunnskapsbasert og treffsikker rettsmedisinsk diagnostikk i saker hvor det foreligger en anmeldelse.

Prosjektets samarbeidspartnere er Sørlandet sykehus, Statens Barnehus i Kristiansand og i Tromsø, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord Norge, Den offentlige tannhelsetjenestens i Aust-Agder, Karolinska Instituttet og Rättsmedicinska enheten i Stockholm.

Til sammen var det 18 søkere til NFRs programplan BEHANDLING, hvor 12 fikk innvilget midler. Flere av disse var innen oral helse.