Nina Iljena Karlsen_500x323
Tannhelsesekretær Nina I. Karlsen er den første pasienten møter.

Tverrfaglig spesialistklinikk

TkØs klinikk har i dag spesialistbehandling i pedodonti, periodonti, protetikk, radiologi, oralkirurgi, tilbyr tannbehandling i narkose og har behandlingstilbud for odontofobipasienter og for overgreps- og torturoverlevere (TOO). Klinikken er tverrfaglig, hvor flere spesialister kan være involvert i behandlingen av en pasient.

Tannhelsesekretærene Tone Vedal og Nina Iljena Karlsen er de første som pasienten møter, enten på telefon eller bak resepsjonsdisken. – Vi har også en pasientkoordinator, tannhelsesekretær Fatmire Zeneli, forteller Nina og viser til at Fatmire blant annet tar imot henvisninger og koordinerer timeboken.

Bilde av Fahkra Rehman
Fakhra Rehman assisterer ofte ved narkosebehandlinger.

Tehmina Arshader assisterer ofte ved behandling i narkose. Narkosebehandling kan være et alternativ der det av ulike grunner er vanskelig å gjennomføre tannbehandling i våken tilstand.

 - Når vi har pasienter som skal ha narkose, bruker vi et eget narkoseteam med anestesilege og anestesisykepleier. Min jobb er da oppdekning av instrumenter, ta vare på pasienten i forkant og etter narkosen, og assistere spesialistene under selve operasjonen, sier Tehmina.     

Helsesekretær Eirin Skofterud og tannhelsesekretær Fakhra Rehman assisterer begge ved kirurgi, og forteller at de typiske kirurgibehandlingene er fjerning av visdomstenner som det ikke er plass til og frilegging av ikke-frembrutte tenner. – Våre pasienter er henvist fra tannhelsepersonell i regionen, så vi har både unge og voksne her. Noen ganger er pasientens tannlege og tannhelsesekretær med pasienten for å lære mer om behandlingen eller planlegge det videre behandlingsforløpet sammen med våre spesialister, forteller Fakhra.

Tannhelsesekretær Evie Tømmerbakk jobber sammen med en av TkØs pedodontister, mens Svetlana Rud assisterer i hovedsak TkØs protetikker og periodontist. Svetlana har også hovedansvaret for sterilen og stepper inn ved kirurgiske operasjoner ved behov. Hun forklarer at alle tannhelsesekretærene i utgangspunktet har faste ansvarsområder og faste spesialister de arbeider sammen med, men at de likevel kjapt skal kunne vikariere for hverandre. Ved operasjoner er det alltid en som har vakt med calling, hvis tannhelsesekretæren trenger en ekstra person i operasjonsrommet. - Dette krever at vi har gode rutiner, at vi engang i blant bytter på hvilke spesialister vi jobber sammen med og ikke minst at vi alltid er faglig oppdaterte, sier Svetlana, og legger til at denne arbeidsmåten gjør arbeidsdagen variert, spennende og lærerikt.  – Vi har ofte pasientkasus som krever tverrfaglig samarbeid mellom flere spesialister. Tannhelsesekretærene må derfor ha et visst innblikk og kompetanse innen de ulike spesialistområdene, understreker Svetlana.
 

TOO-behandling

Tannhelsesekretær Hilde Heggelund har siden 2012 vært en del av TOO-teamet, som tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Hilde forteller at målet med en slik behandling er å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling. – Pasienten møter et tverrfaglig behandlerteam TOO, som består av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær, sier Hilde. Hun viser til at behandlingen først og fremst er en fobibehandling, hvor pasienten får en gradvis tilvenning av tannbehandlingssituasjonen.

Etter at pasienten er ferdig med angstbehandlingen hos tverrfaglig behandlingsteam TOO, blir vedkommende overført til tannbehandlerteam TOO, som skal utføre den nødvendige tannbehandlingen. I dette teamet jobber tannhelsesekretær Fakhra, hvor hun assisterer tannlege Tom Grøstad. Teamet har god kompetanse på denne type tannbehandling.  - Når jeg jobber med TOO-pasienter er det viktig at jeg vet hva en slik behandling innebærer og hva pasienten har vært igjennom, sier Fakhra. Hun forklarer at før pasienten kommer, sørger hun for at de har all informasjon de trenger for å kunne ivareta pasienten på best mulig måte og gi vedkommende den nødvendige tilretteleggingen og oppfølgingen han eller hun har behov for.
 

Praktiske-kliniske kurs & e-læring

En av TkØs tre kjerneområder er kompetanseheving for tannhelsepersonell. TkØ tilbyr blant annet praktiske-kliniske kurs for tannhelsepersonell.  - Kontinuerlig læring fører til god kvalitet i behandlingen av pasienter, sier klinikksjef Jon Sudbø og nevner at kurset «Trygg kirurgi» er et populært kurs blant tannhelsesekretærer. Han legger til at TkØ også drar til klinikker i regionen for å holde aktuelle kurs. - På denne måten styrker vi kompetansen i desentraliserte miljø, som er en viktig del av vårt mandat, understreker Jon.    

I tillegg til tradisjonelle kurs har TkØ også kostnadsfrie e-læringskurs. Disse finner du her og er åpne for alle uavhengig om du jobber offentlig eller privat. Det finnes nå e-læringskurs i blant annet instrumentlære, smittevern og meldeplikt til barnevern.

Når nye kurs kommer blir dette fortløpende informert om på TkØs nettsider og i sosiale medier i tillegg til at fylkestannleger i regionen informerer til sine ansatte.
Temaene for kursvirksomheten er basert på dialog med tjenesten selv, forklarer Jon og oppfordrer tannhelsesekretærer til å kontakte sine ledere for å delta på kurs eller formidle ønsker om aktuelle kurstemaer som de savner.

Tannhelsesekretær Svetlana Rud 2018_350x338
Tannhelsesekretær Svetlana Rud i arbeid med en avstøpning.

Hospitering og klinikkbesøk

En arbeidsoppgave for TkØ er å tilby hospitering for tannhelsepersonell. Hospitering innebærer at du som tannhelsesekretær følger en annen tannhelsesekretær hos TkØ. – Tilbudet gir mulighet til å være i et tverrfaglig spesialistmiljø, se hvordan vi jobber og lære noe nytt, sier Jon. TkØ har tatt imot flere tannhelsesekretærer til hospitering. Som regel kommer tannhelsesekretæren sammen med den tannlegen de til vanlig jobber med, men det er også mulig å komme alene. Så langt har de fleste hospitantene vært fra den offentlige tannhelsetjenesten, selv om tannhelsesekretærer fra privat praksis også har benyttet seg av ordningen. – Før hospiteringen starter avtaler vi hva formålet skal være slik at du får best mulig utbytte av oppholdet og senere kan ta det med i ditt daglige virke, påpeker Jon og legger til at TkØ har fått gode tilbakemeldinger fra de som har vært på deltatt på ordningen.

- Vi ser at det er stort ønske blant tannhelsesekretærer om å lære mer og vi jobber stadig med å videreutvikle hospiteringstilbudet og andre kompetansehevende tiltak. Vi tar også imot klinikkbesøk. Tilsvarende som ved hospitering skreddersyr vi et opplegg etter klinikkens ønske. Det kan for eksempel være foredrag om bestemte temaer, spesifikke kurs eller mer informasjon om våre behandlinger, avslutter Jon.