Maziar_320x375.jpg

Maziar Shabestari er nyansatt spesialist i Periodonti og forsker. Han skal jobbe 20 % på klinikken og 20 % på forskningsavdelingen. Han begynte hos oss 14. august og vi er veldig glad for at klinikken utvides med ennå en spesialitet. 

Vi ønsker Maziar velkommen!