Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kompetanseheving hos TkØ

Publisert | Oppdatert 21. mars 2023
Education concept image. Creative idea and innovation. light bul

TkØ har som mål å tilby tannhelsetjenesten gode og varierte opplæringstiltak, som bidrar til økt kompetanse og mest mulig læring.

Kompetansehevende tiltak hos TkØ

I dag tilbyr TkØ flere kompetansehevende tiltak; blant annet e-læringskurs, praktisk-klinisk- kurs, forskningsrettede kurs, digitale kurs og gruppekurs. TkØ arrangerer også aktuelle seminarer og workshops. 

Klinikere kan hospitere ved spesialistklinikken som et ledd i ferdighetstrening. Spesialistene er også tilgjengelige på telefon og e-post for medarbeidere som ønsker å diskutere kliniske problemstillinger. 

 

Hvordan jobber TkØ med kompetansehevende tiltak?

Arbeidet med kompetanseheving for tannhelsepersonell er forankret i TkØs strategi 2023-26. På bakgrunn av mandatet har TkØ nedsatt arbeidsgruppen TkØ-kompetanse. 

TkØ-kompetanse består av representanter ved TkØ og fra tannhelsetjenesten ved fylkeskommunene i Innlandet og i Viken. Arbeidsgruppen identifiserer hvilke behov tannhelsetjenesten har for kompetanseheving, og foreslår deretter aktuelle opplæringstiltak. Tiltakene vil derfor variere over tid. 

Fagansvarlig kompetanse: Merete Berg-Berthinussen