Jenny Bogstad Søvik er tannlege, disputerte i 2015 og er nå forsker hos TkØ. Tehmina Arshad er tannhelsesekretær.

TkØ har også fått tre studenter som har praksis hos oss. Eirin Skofterud, Schnow Moemin Poor og Laila Khatun Alam studerer helseadministrasjon ved Fagskolen i Østfold.

Vi er veldig fornøyd med å ha alle fem på plass.
Velkommen!