Vi ønsker å gi praktiske råd og veiledning i tillegg til diagnostikk, behandlingsplanlegging og gjennomføring av behandlingen innen:

  • kompliserte traumer som også har behov for tverrfaglig oppfølging

  • pedodontisk endodonti på unge (rotåpne) permanente tenner

  • alvorlige mineraliseringsforstyrrelser

  • behandle pasienter med alvorlige utviklingsforstyrrelser som medfører omfattende behandlingsbehov

  • oralmedisinske tilstander

  • uvanlige eller sjeldne pedodontiske tilstander

Vi tar også imot henvisninger for andre typer problemstillinger.

Hvem kan henvise?

Autorisert tannhelse- og helsepersonell med henvisningsrett til spesialisttannlege, kan henvise til oss. I hovedsak vil dette gjelde tannpleier, allmenntannleger, spesialisttannleger, leger og legespesialister i fylkeskommunene Hedmark, Oppland, Østfold, og Oslo kommune.

Hva må henvisningen inneholde?

Vi ber om en skriftlig henvisning for alle pasienter som skal utredes og/eller behandles hos oss. Henvisningen må inneholde pasientens kontaktdata, alle relevante anamnestiske opplysninger, som kliniske funn og subjektive symptomer. Vi ønsker også at alle relevante kliniske bilder og røntgenbilder (helst i digital format på CD/minnepinne), og en utskrift av pasientjournalen legges ved henvisningen.
Det er viktig at henviser angir hva som ønskes av oss: Diagnostikk, behandlingsplanlegging eller gjennomføring av behandlingen.

Når pasienten er ferdigbehandlet hos oss, sender vi en epikrise til henviser og pasienten (foresatte).

Hvor sender du henvisning?

Henvisningen sender du til TkØ pr.post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo.

 

Brosjyre om spesialistbehandling i pedodonti (pdf-fil)

Se også «Pasientbehandling og henvisninger»