Høsten 2014 besluttet Akershus fylkeskommune å trekke seg ut av TkØ. Endringen er nå trådd i kraft, og TkØ består i dag av Oslo kommune og fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. I forbindelse med endringen er TkØs vedtekter revidert og oppdatert. Vedtektene finner du her.

Akershus fylkeskommunes utmelding vil forøvrig ikke påvirke TkØs videre drift, flytting eller den pågående utvidelsen av kompetansenteret.