Lokalene i Sørkedalsveien er under arbeid og så langt er alt i rute, kan direktør Hilde Vogt Toven fornøyd konstatere. Hun følger byggeprosessen tett på, og er godt involvert i arbeidet.

– Her etablerer vi nå en tannklinikk med blant annet spesialistbehandling. I tillegg vil vi ha kontorer for forskning, veiledning og fagutvikling, sier Hilde, og ser frem til at TkØ endelig kan ta steget videre og bli et fullverdig kompetansesenter. Parallelt med byggevirksomheten utvides staben og utlysningsprosessen er i gang. TkØ går en spennende tid i møte, og 1. november er vi på plass i nye lokaler.

Vi i TkØ gleder oss til ny adresse og flere kollegaer. Nedtellingen har startet!