Rasa er utdannet tannlege fra Universitetet for Helsevitenskap i Kaunas, Litauen,  og kommer fra postdoktorstilling ved avdeling for kariologi og gerodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har graden Master of Science in Dentistry og doktorgrad i odontologi, begge fra UiO. Rasa har vært tannlege både i offentlig og privat praksis i Litauen, samt i den offentlig tannhelsetjeneste i Akershus. Hun har også undervist tannlegestudenter ved Universitet i Vilnius, Litauen og ved UiO. I tillegg til forskning og undervisning har Rasa jobbet på Folkehelseinstituttets prosjekt “Fra EPJ-data til tannhelseregister?, og deltar i arbeidet med Helsedirektoratets retningslinjer om tannhelsetjenester for barn og unge.

I sin forskning er Rasas nedslagsfelt epidemiologi og risikoindikatorer for orale sykdommer i befolkingen, sosiale ulikheter i tannhelse, kunnskapsbasert odontologi samt pasientnær klinisk forskning.

Vi ønsker Rasa velkommen til TkØ!