TkØs mandat er ikke endret og vi forsetter arbeidet med å utvikle TkØ til et fullverdig regionalt odontologisk kompetansesenter som tidligere besluttet.

TkØ flytter inn i nye lokaler med plass både for klinisk drift, forskning og administrasjon 1. november 2015.

Protokoll fra Oslo Bystyret 17. juni 2015