Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) er et Interkommunalt Samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune. TKØ er foreløpig etablert med administrasjon og øvrig personell sentralt i Oslo. Fra 1. november 2015 flytter TKØ inn i nye lokaler på Majorstuen i Oslo, som rommer både forskning og tannklinikk.

TKØ skal sørge for kompetanseoppbygging og kompetansespredning både i offentlig og privat tannhelsetjeneste i region øst. Oppgavene for TKØ er: Forskning og fagutvikling, spesialistbehandling og rådgivning, praktisk spesialistutdanning og etterutdanning.

For å delta i TKØs forskningssatsning søker vi etter

Forsker 100 % stilling

TKØ er under oppbygging og forskningsaktiviteten skal økes. I dag har TKØ en forskningsleder i 100 % stilling og to forskere, begge i 20 % stilling. Forskningen foregår bl.a. i samarbeid med de øvrige kompetansesentre, samt privat og offentlig tannhelsetjeneste. Hovedfokuset til TKØs forskning er praksisnær klinisk forskning som igjen kan bidra til kompetanseheving i tannhelsetjenesten. Den som ansettes gis mulighet til å kombinere forskningsoppgaver med noe klinisk virksomhet ved kompetansesenteret. Stillingen er nyopprettet.

Oppgaver

 • Drive egen forskning og formidling

 • Bidra i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter

 • Bidra til å heve forskningskompetansen i tannhelsetjenesten ved å sette i gang kompetansehevende tiltak

 • Bistå i søknader om forskningsmidler

 • Delta i nettverk mot universiteter og andre forskningsmiljøer

 • Delta i nettverk mot forskere ved øvrige odontologiske kompetansesentre

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en person med odontologisk utdanning (cand. odont., master i odontologi eller tilsvarende) Kandidater med spesialistutdanning er også aktuelt. Vi ønsker fortrinnsvis søkere med doktorgrad, men søkere med mastergrad kan også komme i betraktning hvis tilstrekkelig forskererfaring

 • Kunnskap om forskningsmetodikk, rutiner for innhenting, utlevering og bruk av forskningsdata og innhenting av nødvendige tillatelser er en forutsetning

 • Erfaring fra prosjektarbeid innen forskning

 • Kjennskap til forskningssektoren

 • Kunnskap innen epidemiologisk forskning er ønskelig

Hvem søker vi

Vi søker en initiativrik og resultatorientert medarbeider med gode samarbeids- og formidlingsevner. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Fast stilling. Tiltredelse etter avtale. Tilsettingsforholdet er pt i Østfold fylkeskommune. Arbeidssted vil være i Oslo. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Kontaktpersoner
Interesserte kan kontakte direktør for TKØ Hilde Vogt Toven e-post hildevt@ostfoldfk.no telefon 932 93 446 eller forskningsleder  Vibeke Ansteinsson e-post vibekean@ostfoldfk.no, telefon:934 97 026.

Søknad
Søkere bes bruke elektronisk søknadskjema, ID 1592Østfold fylkeskommunes hjemmeside

Søknadsfrist: 3. februar 2015

Kopi av vitnemål, evt. autorisasjon og attester tas med ved evt. intervju. Østfold fylkeskommune ønsker mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.