Styret i TKØ vedtok i november at TKØs nye lokaler vil være i Sørkedalsveien 10, nærmere bestemt Colosseum senter. I dag holder kompetansesenteret til i Storgaten 51, og har pasienttilbud ved Lillo tannklinikk. Direktør Hilde Vogt Toven ser nå frem til å kunne samle TKØ på et sted. De nye lokalene på ca. 1570 kvm. vil huse pasientbehandling i tillegg til forskning og TKØs administrasjon. Klinikken skal utvides, noe som blant annet innebærer ansettelse av 7 spesialister. Utvidelsen av kompetansesenteret er i tråd med planene som er skissert i rapporten "Forprosjektplan for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst" som forelå i 2009.

Toven har jobbet lenge med å finne nye lokaler og er svært fornøyd med resultatet.  - Det har vært både en krevende og spennende prosess, sier Toven, og påpeker at en omfattende kravspesifikasjon med tilhørende utvelgesessprosess ligger til grunn for valg av lokaler. DTZ Realkapital har bistått TKØ i arbeidet.

Tidligere i høst ble det kjent at Akershus fylkeskommune besluttet å trekke seg ut av samarbeidet. Endringen vil gjelde fra 1. oktober 2015, og vil ikke påvirke TKØs videre drift eller den planlagte utvidelsen.

TKØ overtar lokalene 1. november.

Mer om forprosjektet for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.