Vibeke kommer fra forskerstilling ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Hun har en mastergrad i toksikologi fra universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet ved Folkehelseinstituttet og som gjesteforsker på NIOM.  I 2013 disputerte hun med avhandlingen “In vitro toxicity of filler particles and methacrylates used in dental composite materials- Cytokine release and cell death“ ved Universitetet I Bergen, Institutt for klinisk odontologi, tilknyttet forskningsgruppen for biomaterialer.

TkØ ønsker Vibeke velkommen!