Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

TkØs forskningsmål

 «Mer kunnskap, kvalitet og kompetanse til det beste for befolkningens orale helse».

  • TkØ skal skape mer interesse for forskning og bidra til økt forskningskompetanse, forskningsaktivitet og kunnskapsbasert praksis i tannhelsetjenesten.
  • TkØ skal være en anerkjent og relevant forskningsinstitusjon.
  • TkØ skal sørge for god informasjon om pågående prosjekter og sørge for kunnskapstranslasjon av forskningsresultater.
  • TkØ skal etablere et godt samarbeid om forskningsprosjekter gjennom motivering og engasjement i tannhelsetjenesten.
  • TkØ skal samarbeide om forskningsprosjekter med relevante institusjoner/organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

 

Praksisnær forskning

Praksisnær forskning er høyt prioritert ved TkØ.

Et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres tilbake til tannhelsetjenesten, og slik komme pasientene og befolkningen til gode. Det innebærer at vi samarbeider tett med fylkestannleger og klinikere i regionen. Derfor har TkØ flere forskningsprosjekter hvor tjenesten er inkludert i alle ledd; fra planlegging og gjennomføring til å ta i bruk resultatene og ny kunnskap i praksis (kunnskapstranslasjon).

 

Del artikkelen