Spesialistbehandling

TkØs klinikk har spesialister innen pedodonti, periodonti, protetikk, endodonti, radiologi, oral kirurgi og oral medisin og har tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. TkØ tilbyr også behandling i narkose. 

Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise sine pasienter til TkØ.

TkØs spesialister jobber tverrfaglig. De har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i sin region; det innebærer at tjenesten kan ta kontakt for veiledning ved pasientkasus og/eller hospitere ved TkØ.

Forskning

Forskningsavdelingen består av forskere og prosjektmedarbeidere. En viktig forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter, og at de deltar i prosjekter som for eksempel datainnsamling ved klinikker i regionen.

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning ved TkØs forskningsavdeling.

Fagutvikling og kompetanseheving

TkØ tilbyr hospitering og praktisk klinisk veiledning for hele tannhelseteamet.

TkØ arrangerer seminarer, praktisk-kliniske-, og forskningsrettede kurs for tannhelsepersonell. Flere av kursene gir timer i NTFs etterutdanningsprogram. Vi tilbyr også kostnadsfrie e-læringskurs.

Organisasjonskart