Spesialistbehandling

TkØs spesialisttannklinikk har i dag spesialister i pedodonti, periodonti, protetikk, radiologi, oral og kjevekirurgi i tillegg til behandlingstilbud for odontofobi (tannlegeangst), overgreps- og torturofre. Vi tilbyr også behandling i narkose. Klinikken vil på sikt ha alle spesialistområder. Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise sine pasienter til vår klinikk.

Spesialistene har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i regionen.

Forskning

Forskningsstaben hos TkØ består av forskere og prosjektmedarbeidere. En grunnleggende forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter, og at de deltar i prosjekter som for eksempel datainnsamling ved klinikker i regionen.

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning ved TkØs forskningsavdeling.

Kompetanseheving

TkØ tilbyr både praktisk kliniske- og forskningsrettede kurs for tannhelsepersonell. Vi har også kostnadsfrie e-læringskurs som du finner på våre nettsider.
Flere av våre kurs gir timer i NTFs etterutdanningsprogram.

Vi tilbyr hospitering og praktisk klinisk veiledning for hele tannhelseteamet.

 

Organisasjonskart TkØ