Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Pågående prosjekt

Betydningen av motivasjon og psykologisk behovsstøtte for håndtering av angst og oral helseatferd hos TOO-pasienter

| Oppdatert 23. juni 2023

Om prosjektet
Det er estimert at 7-8 % av befolkningen i Norden har alvorlig tannbehandlingsangst (odontofobi). For 2-3% medfører tannbehandlingsangsten at de unngår tannbehandling helt, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for oral helse, generell helse, livskvalitet, arbeidsdeltakelse og det sosiale liv. I Norge har disse pasientene siden 2012 hatt et behandlingstilbud gjennom TOO, som er et tilrettelagt tannhelsetilbud for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. Angstbehandlingen foregår i tverrfaglige behandlerteam TOO, som består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Behandlerteamet benytter prinsipper fra kognitiv atferdsterapi (CBT) og eksponeringsterapi. Psykologisk behovsstøtte innebærer at pasienter får tilfredsstilt de tre grunnleggende psykologiske behovene autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet, noe som bidrar til økt motivasjon for håndtering av angst og oral helseatferd hos TOO-pasienter.

I dag finnes det begrenset informasjon om hvordan det går med pasientene etter avsluttet TOO-behandling. Det er derfor nødvendig med forskning for å studere effekten av angstbehandlingen, samt pasienttilfredsheten. Det er også viktig å kartlegge hva som kan bidra til å utvikle TOO-tilbudet, slik at det kan komme flere pasienter til nytte.

Formål
Å undersøke betydningen av motivasjon og psykologisk behovsstøtte for håndtering av angst og oral helseatferd, generell helse og livskvalitet hos TOO-pasienter.

Prosjekteier
TkØ

Ph.d.-stipendiat
Vibeke Kranstad


Veiledere:

  • Anne Elisabeth Munster Halvari (University of South Eastern Norway/USN, TkØ, UiO)
  • Geoffrey Williams (University of Rochester)
  • Vibeke Ansteinsson (TkØ)
  • Anja Hagen Olafsen (USN)


Prosjektperiode
2020-2023

Del artikkelen